Dil ve konuşma terapisi; iletişim, dil, konuşma, ses, yutma alanlarını kapsayan bir bilimdalıdır.

Dil ve konuşma terapisi, (bebeklik-çocukluk, adölesan, yetişkin, geriatri) her yaş grubunundaki bireylere yönelik uygulamaları içermektedir. Dil ve konuşma terapisi ergoterapi, kulak burun boğaz hekimleri, fizyoterapi, çocuk ve ergen psikiyatristi, plastik cerrahi, diş hekimliği, psikoloji, odyoloji gibi diğer meslek alanları ile iş birliği yapan bir disiplindir.

Dil ve konuşma terapistleri; bozukluğu olan ve/veya risk altında olan ve tipik gelişen bireylerde önleme, tanılama-tarama, terapi hizmetlerini vermektedirler.

Bireyler dil ve konuşma terapistleri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilir.

Değerlendirmeden sonra kişinin bireysel farklılığına, gelişim basamağına ve bozukluk şiddetine göre terapi planlanmaktadır. Terapi çoğunlukla seans dışında da uygulanması gereken bir terapi programını içerir ve ailelerden veya bireylerden bu programın düzenli şekilde uygulanması beklenmektedir.