PROMPT hedeflenen bir sözcük, ifade ya da cümlenin bireyin konuşma organlarına verilen dokunsal-kinestetik uyaranları içeren bir yaklaşımdır.

PROMPT Tekniği, çene hareketinde kayma ve yetersiz dudak kapanışı gibi durumları uygun şekilde değiştirmeyi hedeflerken, motor kontrolü arttırmayı ve uygun oral kas hareketlerini kullanmayı hedeflemektedir.

Dil ve Konuşma Terapistleri, bireylerin belirli fonemler üretmelerine yardımcı olarak uygulamaya başlarlar. Bir fonem, konuşmadaki en küçük ses birimidir. Örneğin, /top/ sözcüğünde “t” sesi “o” sesi ve “p” sesi birer fonemdir. Her fonem farklı kas kasılmaları (çenenin, dudakların, dilin, boyun, göğüs postürünün uygun olması) sonucunda oluşmaktadır.

Bu aşamaları, doğru bir fonem üretmek için doğru zamanlama ile gerçekleşmelidir. Dil ve Konuşma Terapisti, tüm bunları dokunsal uyaranlarla uyararak doğru bir fonem üretmeyi bireyin kaslarına “öğretmeye” çalışır.

PROMPT tekniği, iletişim bozukluğu olan farklı bireyler için uygun terapi metodu olabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan bozukluklar arasında motor konuşma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları veya sözel üretimi olmayan bireylerdir. Afazi, apraksi / dispraksi, dizartri, yaygın gelişimsel bozukluk, serebral palsi olan birçok birey PROMPT terapisinden fayda sağlamıştır.

PROMPT Enstitüsü tarafından eğitilmiş bir dil ve konuşma terapisti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bireylerin terapiye uygunluğu değerlendirilebilir.