Enes Tuğrul
Uzm. Ergoterapist / M. Öğretim Görevlisi / NöroSc. Doktora

Enes Tuğrul – DoktorTakvimi.com

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Anamur’da tamamlamıştır. 2013-2017 yılları arasında  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Ergoterapi Bölümü’nde lisans eğitimini şeref öğrencisi olarak bitirmiştir. 2018 yılında  Hacettepe Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans programına kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimini bitirerek bilim uzmanlığını almıştır. 2023 yılında Nörobilim alanında doktora eğitimine 1.asil sıradan kabul kabul almış olup doktora eğitimine devam etmektedir. 2020 yılında çocuk nörolojisi uzmanı Prof. Dr. Özgür DUMAN ile birlikte ergoterapi, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim ve klinik psikoloji birimlerinin olduğu Antalya Nörogelişim Merkezini kurmuştur. 2023 yılında yurt dışına açılıp Azerbaycan’da Azerbaycan’ın ilk ergoterapi merkezini kurmuştur. Aynı zamanda misafir öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Ergoterapist Enes TUĞRUL öğrencilik yıllarında  Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri ve uygulama ünitelerinde aldığı klinik eğitimlerin yanı sıra ek olarak yaptığım gönüllü çalışmalar ve stajlar ile elde ettiği teorik bilgilerini ve deneyimlerini  sürekli olarak geliştirdi. Aynı zamanda Ergoterapi Derneği Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak bir çok kongre, mesleki gelişim ve mesleki çalışmalara imza attı. Uluslararası ‘Ergoterapi ve Rehabilitasyon’ Kapanış Kongresinde uluslararası meslek otoritelerinin önünde sözel sunum yaparak mesleğe katkısını her zaman devam ettirdi.

4.sınıfta ilk iş deneyiminde Ankara Otizm Vakfı’nda hafta sonları otizmli çocuklar ile çalıştı. Haziran 2017’de mezun olur olmaz İstanbul’da Prof.Dr.Burak TATLI Çocuk Nöroloji Kliniğinin ilk Ergoterapisti olarak çalışmaya başladı. Bu klinikte Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu, Otizm, Serebral Palsy, Az Gören ve Riskli Bebekler ile çalışmalara imza attı.

2017 Aralık tarihinde International Occupational Health and Safety Congress’inde Uluslararası akademik camianın önünde ikinci kez sunum yaparak kendini  geliştirme yolunda çalışmalarına devam etti. 2018 yılında yapılan Ergoterapi Derneği Olağan Kongresinde Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 12-13 Nisan 2019 yılında Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresinde Otizmli çocuklar ile yaptığı çalışmayı uluslarası akademik camianın önünde sunarak 3.kez uluslarası kongrede sözel sunumunu yaptı.

En son olarak 01 Mayıs-05 Mayıs tarihinde 21.Ulusal Çocuk Nörolojsi Kongresinde yaptığı çalışma poster sunumu olarak sunulmaya hak kazanmıştır. Enes TUĞRUL, Antalya’ya gelerek Antalya’nın ilk ve tek Ergoterapisti ünvanına sahip olmuştur. Meslek hayatına Antalya’da çocuk alanında çalışarak devam etmektedir.

Katıldığı Sertifikalı Kurslar
 • 2017 CLASI- AYRES DUYU BÜTÜNLEME SERTİFİKA KURSLARI (Güney California)
 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module2 (Comprehensive Assesment in ASI)
 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module3 (Assesment in ASI-Hands-On Practice)
 • ICDL onaylı 14 saatlik DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi Eğitimi
 • DENVER Gelişimsel Tarama Testi Sertifikası (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği)
 • Erken Müdahale Yaklaşım ve Teknikleri: Duyu Bütünleme ve Dil Terapisi Etkinliklerinin Birlikte Kullanımı (Prof. Dr. Celeste Roseberry-McKibbin/Kaliforniya Eyalet Üniversitesi)
 • Beckman Oral – Motor Değerlendirme ve Terapi Sertifika Programı (Debra BECKMAN – Amerika Birleşik Devletleri Beckman Oral- Motor Enstitü Başkanı)
 • DIR Floortime 201 – Uygulayıcı Eğitimi Serifikası
 • SOS Approach to Feeding-SOS Beslenme Yaklaşımı Sertifika Programı(Dr. Kay Toomey, Dr. Erin Sundseth Ross, PhD, CCC-SLP / Toomey & Associates Inc. Beslenme Kliniği, The Children’s Hospital Denver Pediatrik Oral Beslenme Kliniği, Rose Medical Center Pediyatrik Beslenme Merkezi)
 • Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK onaylı GİREP (Girişimci Eğitim ve Rehberlik Programı) Sertifikası
 • Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi İşe Hazırlık Eğitimi-Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası
Konuşmacı Olarak Katıldığı Sempozyum/Paneller
 • Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin düzenlemiş olduğu sempozyumda Duyu Bütünleme Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü ve Otizm konularını anlatmak için konuşmacı olarak devet edildi.
 • Uluslarası Pediatri Kongresine konuşmacı olarak davet edildi.
 • Medipol Üniversitesinin düzenlemiş olduğu Dünya Ergoterapi Paneline konuşmacı olarak davet edildi.
 • Ergoterapi Derneği kapsamında düzenlenen İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bezmi Alem Vakıf Üniveritesi, Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile buluşma
 • Kapadokya Ünüversitenin düzenlemiş olduğu Duyu Bütünleme sempozyumuna konuşmacı olarak davet edildi.
 • 2.Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresine konuşmacı olarak davet edildi.
 • 4.Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresine konuşmacı olarak davet edildi.
 • 2.Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi düzenleme kurulunda yer aldı.
 • 3. ve 4. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi düzenleme kurulunda yer aldı.
 • Hacettepeliler Akademinin düzenlemiş olduğu Özel Eğitim Vaka okuluna konuşmacı olarak davet edilmiştir.
 • 2.Ulusal Aile Dinamikleri Sempozyumuna konuşmacı olarak davet edilmiştir.
 • Hacettepe Üniversitesi Medi-Club’ın gerçekleştirmiş olduğu Otizm Farkındalık Günü etkinliğine konuşmacı olarak davet edildi.
 • Trakya Üniversitesi Özel Eğitimde Alan Destekleme Günleri etkinliğine konuşmacı olarak davet edildi.
 • İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Ergoterapi Kulübü tarafından düzenlenen programa konuşmacı olarak davet edildi.
 • Ankara Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenen canlı yayın programına konuşmacı olarak davet edildi.
 • Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin düzenlemiş olduğu Health, Innovation & Technology kongresine konuşmacı olarak davet edildi.
 • İstanbul’da kurulan Therapy City firmasının Kariyer Yolculuğu etkinliğine konuşmacı olarak davet edilmiştir.
 • Gülhane Ergoterapi Öğrenci kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte yılın en iyi Konuk Ergoterapisti seçildi.
 • 3.Ulusal Disiplinlerarası Çocuk Sempozyumuna konuşmacı olarak davet edilmiştir.
 • Ergoterapi Derneğinin düzenlemiş olduğu İstanbul EYAF Ergoterapi Kongresine Prof. Dr. özgür DUMAN ile birlikte konuşmacı olarak davet edilmiştir.
Sözel/poster sunumu yaptığı Uluslararası Katılımlı Kongreler
 • 2017 Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
 • 2017 Uluslarası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
 • 2019 Uluslarası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi
 • 21.Çocuk Nörolojisi Kongresi
Mesleki Kongre ve Çalışmalar
 • Spina Bfidalı Çocuklarda Ortopedik Tedavi ve Rehabilitasyon Konferansı(GATA) 
 • Hacettepe Üniversitesi Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşım Paneli 
 • 1.Ulusal Otizm Günleri(Üsküdar Üniversitesi) 
 • Otizme İnterdisipliner Yaklaşım Paneli(Hacettepe Üniversitesi) 
 • Görme Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu(Hacettepe Üniversitesi) 
 • 1.Ulusal Ergoterapi ve Rehabiitasyon Kongresi 
 • 2.Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi(Teşekkür Belgesi) 
 • 3.Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi(Teşekkür Belgesi) 
 • 2017 International Occupational Health and Safety Congress Teşekkür Belgesi
Yönetiminde Bulunduğu Mesleki Kuruluşlar
 • Ergoterapi Derneği Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı
 • Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Katılımda Yaratıcılık Topluluğu
 • Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi(2018-Halen)