Merkezimizde okul öncesi ve okul çağı çocuklara hizmet vermek, ortak terapiler yürütmek ve ailelere danışmanlık vermekteyiz. Otizm Spektrum Bozukluğu, Gelişim Geriliği, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Duyu Bütünleme Bozuklukları, Dil ve Konuşma Bozukluklarında güncel terapi teknikleri kullanarak bireylere maksimum desteği sağlıyoruz. Bilgi, birikim ve deneyimimizi etik ve ilkeli bir bakış açısıyla danışanlarımıza sunmayı hedefliyoruz.

Lara Çocuk Merkezi olarak kendimize bir takım çalışma prensipleri belirledik. Bunlar;

  1. Bize danışan bireyleri çocuk-aile-çevre kapsamında değerlendirmek.
  2. Terapiye devam eden bireye uygulanan seansların yanında, bireyin günlük yaşamı ve etkileşimde bulunduğu ortamları da terapi sürecine dahil etmek.
  3. Ailelere terapi süreciyle ilgili bir eğitim programı vermek.
  4. Aileleri belirli periyotlarla terapi seanslarının tamamına ya da bir kısmına dahil etmek. Mümkün olmayan durumlarda video model olmak ya da geribildirim esnasında model olarak terapi programını uygulamalı olarak aileye aktarmak.

Lara Çocuk Merkezi Kurucusu Ergoterapist Enes Tuğrul