Kekemelik:
Kekemelik tipik olarak çocukluk döneminde ortaya çıkar. Kekemeliği olan çocukların çoğu iki buçuk yaşında kekelemeye başlar ve kekemeliği olan çocukların yaklaşık %95’inde kekemelik beş yaşından önce gözlemlenmektedir.

Her birey iletişim kurarken akıcı olmayan üretimler yapmaktadırlar. Bu üretimler takılmalar, sessiz duraklamalar veya sözcükler arasına ifade ekleme şeklinde olabilir. Diğer örnekler ise sözcük tekrarları ve ifade tekrarları şeklindedir. Genellikle bu takılmalar tipik akıcısızlıklar olarak düşünülmektedir.

Kekemelik, okul, iş veya sosyal etkileşimlere büyük ölçüde etki edebilir. Kekemeliği olan çocuklar konuşma konusundaki zaman sıkıntısı ve efordan dolayı utanma, korku veya endişe hissedebilirler.

Hızlı-Bozuk Konuşma:
Hızlı-Bozuk konuşma, ifadelerin değişmesi veya atlanması ile birlikte gözlenmektedir.

Akıcı konuşmadaki bozulmalar, genellikle cümlelerde dilbilgisel olarak beklenmeyen duraklamalar ve / veya duraklamalar ile karakterizedir.

Hızlı bozuk konuşma için konuşma hızı ve akıcılığa odaklanılsa da hızlı-bozuk konuşma diğer sendromlar veya bozukluklarla birlikte görülebilir. Örneğin, öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda düzensiz konuşmaların olması, işitsel işleme bozuklukları, Tourette sendromu, otizm, sözcük bulma / dil organizasyonu sorunları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile birlikte gözlenebilmektedir.