Dudak yarığı ve damak yarığı gibi kraniyofasiyal durumlar atipik embriyolojik gelişimin neden olduğu yapısal anomalilerdir. Kraniyofasiyal farklılıklar, gelişmekte olan embriyonun veya fetüsün 4. ve 10. haftası arasındaki embriyolojik büyümedeki aksaklığın bir sonucudur.

Dudak-damak yarığın tipi, ilgili yapılara (dudak, sert damak, yumuşak damak, dişler vb.), yarığın olduğu tarafa ve şiddetine göre değişkenlik göstermektedirler.
Yarıklar tek başlarına görülebilir (sadece yarık dudak veya sadece yarık damak) veya birlikte görülebilirler. Tek taraflı veya çift taraflı olabildikleri gibi tam veya kısmi şekilde olabilirler.

Yarıklar ile ilişkili belirti ve semptomlar, tip ve şiddet dahil olmak üzere çeşitli faktörlere ve hem dudak hem de damak dahil olup olmamasına bağlıdır. Dudak ve damak yarığı olan bireyler, beslenme-yutma, rezonans, artikülasyon, ses (fonasyon) gibi alanların birinde veya daha fazlasında zorluklar yaşayabilirler.