Artikülasyon (sesletim), havanın ses tellerinden geçerek dil, çene, diş, damak, dudak gibi artikülatörler yardımıyla konuşma sesi, heceler ve kelimeler halini almasıdır.

Artikülasyon bozukluğu, çocuğun belirli sesleri çıkarmada zorluk yaşaması veya yanlış çıkartmasıdır. Örneğin /arı/ yerine /ayı/ denmesi gibi. Artikülasyon bozuklukları artikülatörlerdeki anatomik veya fizyolojik bozukluklar sonucu oluşacağı gibi yanlış öğrenme veya nörolojik bozukluklar, işitme bozukluğu, zihinsel gerilik gibi durumlar sonucu da görülebilir.

Fonoloji(sesbilim), bir dile ait konuşma seslerinin bir araya gelmesiyle ilgili kuralları içerir.

Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda konuşma esnasında seslerin yerini değiştirme, düşürme, hece ve sözcük içinde seslerin sıralamasını karıştırma gibi sorunlar gözükmektedir. Çocuk bir sesi bir kelimede çıkarabiliyorken başka bir kelimede çıkarmayabilir. Bu sebeple fonolojik bozukluğu olan çocukların anlaşılırlığı düşüktür.