Dil ve konuşma bozuklukları çocuğun gelişimini ve yaşamını büyük ölçüde olumsuz etkilemesine karşın doğru tanı ve uygun müdahale ile bu olumsuz etkiler azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Dil ve konuşma terapisti bu alanda eğitim almış uzmanlardır.

Dil ve konuşma terapisti, iletişimi olumsuz etkileyen dil-konuşma, yutma ve ses bozukluklarının tanısı, değerlendirmesi ve sağaltımı sürecini yöneten meslek grubudur.

Dil ve konuşma terapisti, kekemelik, artikülasyon ve fonolojik bozukluklar, gecikmiş dil ve konuşma, otizme bağlı dil ve konuşma bozuklukları, disleksi, afazi, apraksi, ses bozuklukları ve yutma bozuklukları gibi iletişim bozuklukları alanlarıyla çalışmaktadır.

Tüm bu iletişim bozukluklarında erken tanı ve tedavi büyük önem arz etmektedir. Çocuğun yalnızca dil ve konuşma gelişimini değil zihinsel, davranışsal, duygusal, öğrenme ve sosyal yaşamını da olumlu yönde etkilemektedir.