Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle  sağlığı ve refahı artıran kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. (World Federation Occupational Therapy – WFOT)

Ergoterapinin en önemli amacı, çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak ya da artırmak, rollerini yerine getirmesini sağlamak ve bu yolla toplumsal katılımını gerçekleştirmektir.

Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş bir eğitime sahiptir.

Neden Ergoterapi ?

Çocuğun günlük yaşamdaki rolü diğer çocuklarla oynamak ve etkileşimde bulunmaktır. Ergoterapist bir çocuğun şu an ki oyun, okul ve günlük yaşam aktiviteleri hakkındaki becerilerini değerlendirir ve onları yaş gruplarına göre gelişimsel olarak uygun olanlarla karşılaştırır ve çocuğun güçlü yanlarını da kullanarak problem alanlarına yönelik tedavi programını uygular.