Çocuğun konuşmasının yaşından beklenenden geride olması veya yaşıtlarına göre daha yavaş ilerlemesi durumudur.

Gelişim dönemlerine göre

12. ayda ismi söylendiğinde tepki verir, ba-ba ma-ma gibi konuşma benzeri sesleri çıkarır, anlaşılırlığı düşük olsa da birkaç kelime söyleyebilmektedir.

12-24 aylar arasında istenen nesneyi gösterebilir, nesneleri göstererek adlandırmanızı isteyebilir. Yaygın kullanılan nesnelerin adını söyleyebilir ve 2 kelimeli cümleler kurmaya başlar. Bu dönemde ünlü seslerin tümünü çıkarabilir.

2-3 yaşlar arasında zamir kullanmaya başlar. “Kapıyı aç” gibi basit yönergelerde bulunabilir. 50-100 sözcüğü iletişimde kullanmaktadır. Olumsuzluk ve çoğul eklerini kullanmaya başlar ve 3 kelimeli cümle kurabilir.

3-4 yaşlar arasında ortalama 1000 kelime kullanmaktadır. Basit hikayeler anlatabilir ve 4-5 kelimeli cümleler kurabilir.

4-5 yaşlar arasında yaklaşık 2000 kelime kullanabilir. Başından geçen olayları anlatabilir. 5n1k sorularına cevap verebilir.