Otizm, iletişim ve sosyal becerileri etkileyen bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizmde karşılaşılan en sık sorunlar sosyal iletişimdir. Sosyal iletişimi kurabilmenin yolu sözel ve sözel olmayan dili kullanmaktan geçer.

Otizmli çocuklar dilin sosyal ve anlamsal kullanımında zorluk yaşamaktadırlar. Söylenenleri ve verilen komutları anlamada zorluk yaşayabilirler ve doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyi konuşmakta zorluk çekebilirler. Sınırlı ilgi, iletişim kurmadaki isteksizlik, uyaranlara kapalı olma ve uyaran eksikliği yaşaması otizmli çocukların konuşmalarındaki en belirgin engellerdir.

Otizme yönelik dil ve konuşma terapisinde, çocukların ilgi alanları, ilgilendikleri nesneler, iletişim kurma şekilleri, duyusal hassasiyetleri gibi birçok kişiye özel becerileri iyi analiz edilmeli ve terapi sürecinin her çocuk için ayrı planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir.