Mehmet Seha Erdemir
Dil ve Konuşma Terapisti

İlkokul, Ortaokul ve lise öğrenimini Giresun’da tamamlamıştır. Giresun Fen Lisesi’den mezun olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans eğitimine başlamıştır. Dil ve Konuşma Terapisi mesleğini ülkemize kazandıran ve halen Üsküdar Üniversitesi’nde Dil ve Konuşma Terapisi bölüm başkanlığı yapmakta olan Prof. Dr. Ahmet Konrot ile yürüttüğü tez çalışmasını tamamladıktan sonra Dil ve Konuşma Terapisti olarak mezun olmuştur.

Öğrencilik yıllarında özel ve devlet hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve özel kliniklerde yapmış olduğu zorunlu ve gönüllü stajlar, katıldığı kongreler, eğitimler ve aldığı sertifikalarla bilgi ve deneyimlerini geliştirmiştir. Eğitiminin bir kısmını Uluslararası Akıcılık Birliği Başkanı Prof. Dr. Kurt Eggers’tan almıştır. Uluslararası birçok katılımcı ve konuşmacının yer aldığı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresinde bilimsel sunum yapmıştır.

Lisans eğitiminin son yılında Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ÜSESKOM),İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde dil ve konuşma bozukları tanısı, değerlendirmesi ve tedavisine yönelik klinik çalışmalarda bulunmuştur. Aynı yıl içerisinde Türkiye’nin ilk nöropsikiyatri hastanesi NP İSTANBUL Beyin Hastanesi’nde klinik gözlemlerde bulunmuştur.

Katıldığı Seminerler ve Kurslar

DIR Floortime 101 Temel Eğitim Sertifikası
DIR Floortime 201 Uygulayıcı Sertifikası
GOBDÖ 2-TV Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği Uygulayıcı Sertifikası
ETEÇOM Etkileşim Temelli Erken Çocukluk Müdahale Programı Uygulayıcı Sertifikası
ETEÇOM 2 Etkileşim Temelli Erken Çocukluk Müdahale Programı 2 Uygulayıcı Sertifikası
IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulayıcı Sertifikası
Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri Uygulayıcı Sertifikası
Burdon Dikkat Testi Uygulayıcı Sertifikası
Frankfurter Konsantrasyon Testi Uygulayıcı Sertifikası
Frostig Görsel Algı Testi Uygulayıcı Sertifikası
Gesell Gelişim Figürleri Testi Uygulayıcı Sertifikası
Good Enough Harris İnsan Çiz Testi Uygulayıcı Sertifikası
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Uygulayıcı Sertifikası
Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi Uygulayıcı Sertifikası
Porteus Labirentleri Testi Uygulayıcı Sertifikası
R. B. CATELL 2A Uygulayıcı Sertifikası

Katıldığı Diğer Eğitimler

KEKEMELİK TERAPİSİ-Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz / Prof. Dr. Kurt Eggers

Okul Öncesi Çağı Çocuklarda Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi/ Prof. Dr. Kurt Eggers

Okul Çağı Çocuklarda Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi/ Prof. Dr. Kurt Eggers

Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi/ Prof. Dr. Kurt Eggers

Yutma Değerlendirmesi ve Terapisi Eğitimi / Dr. Fatma Esen Aydınlı

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Değerlendirme ve Terapisi / Prof. Dr. Heather M. Clark

Ses Terapisi Teknikleri Eğitimi / Avrupa Birliği Dil ve Konuşma Terapistleri Komitesi Başkanı Norma Camilleri

Katıldığı Kongreler

10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Bilimsel Sunum
2. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi
2. Dil-Beyin Sempozyumu
2. Nadir Hastalıklar Sempozyumu
Uluslararası Ses, Yutma ve Konuşma Bozuklukları Kongresi