2

Çocuklar hep aynı şekilde dili edinirler fakat bu aynı zamanlarda olmayabilir. Bazı çocuklar erken konuşur ve söylediğiniz her şeyi anlarlar. Bazı çocuklar ise fazla konuşmayabilirler ya da dinlemede/anlamada zorluk çekebilirler. Okul öncesi dönemde çocuklar dil ve konuşma ile ilgili sorunlar yaşayabilirler.

Bazı çocuklar alıcı dili edinirken aşağıdaki sorunları yaşayabilirler:

Kompleks jestlerin (omuz silkme, kafa sallama vb.) ne anlama geldiklerini anlama

Soruları cevaplama

Nesne ve resimlere işaret etme

Başkalarıyla konuşurken uygun yanıt verme

Bazı çocukların ise ifade edici dil ediniminde sorunlar olabilir:

Soru sorma

Nesneleri adlandırma

Jest-mimik kullanımı

Sözcüklerden cümle oluşturma

“O” veya “onlar” gibi doğru zamirleri kullanma

Bir diyalog başlatma ve devam ettirme

Farklı insanlara ve farklı yerlere uygun şekilde konuşmasını değiştirebilme